hjaelp-hr-424.jpg

Arbejdsmiljø

I Egmont Publishing har vi stort fokus på vores arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.

AMO/Sikkerhedsudvalg
Der er oprettet sikkerhedsudvalg, som har til formål at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden. Daglig leder af sikkerhedsudvalget er Facility Manager for Egmont Publishing.

Du kan læse mere om AMO her.

Arbejdsskade
Kommer du til skade under udførelsen af dit arbejde, skal nærmeste chef, den daglige leder af sikkerhedsudvalget eller HR kontaktes. HR sørger for at anmelde arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og virksomhedens forsikringsselskab.

Førstehjælp
Hjertestarter findes i receptionen. Førstehjælpskasser findes i reception og printerrum.