Ledergruppe

Ledergruppen for Egmont Publishing i Danmark

Klaus Høeg-Hagensen

Managing Director, Egmont Publishing Danmark og Tyskland

Email:
Telefon:
20563504

Annemette Degner Sørensen

Head of Finance

Email:
Telefon:
45 29 74 31 00

Mette Bering

HR Direktør

Email:
Telefon:
+45 39 45 74 02

Frank Vilstrup

Kommerciel Direktør

Email:
Telefon:
+45 20 20 41 77

Marianne Gram

Ugebladschef og chefredaktør

Email:
Telefon:
+45 40 19 17 08

Tina Nikolaisen

Magasinchef og chefredaktør

Email:
Telefon:
+45 31 31 36 34