Etiske regler

I Egmont Publishing har vi opsat et sæt etiske regler, som du kan læse om her.

Egmonts medarbejdere må ikke være eller komme i afhængighedsforhold til Egmonts kunder, leverandører eller konkurrenter. Ved tvivl, kontakt HR.

Skjult reklame

Det skal altid fremgå tydeligt, når Egmonts medarbejdere omtaler gaver, rejser- og hotelophold eller testprodukter. Dette gælder også, hvis medarbejdere modtager produkter til omtale, anmeldelse eller test, og får lov til at beholde produktet uanset produktets værdi. Her skal der enten angives: ’Jeg har fået produktet i gave’ eller ’Jeg fået produktet gratis’. Ellers skal produktet returneres.

Hvis du er anmelder bøger, film, musik, kunst eller teater, er dine anmeldelser ikke reklame, hvis du kun får de bøger du anmelder eller billet til teatret. 

Chefredaktøren skal orienteres, hvis man modtager et produkt til anmeldelse/test med en værdi på over 500 kr., som ikke sendes tilbage.

Gaver, der vises frem på print, Instagram eller andre sociale medier markeres med REKLAME eller ANNONCE i starten af teksten. Vises gaven senere på f.eks. Instagram, skal det igen markeres.

Rejser

Hvis redaktionen har deltaget i en presserejse eller har fået sponseret f.eks. hotel eller billetter, skal artiklen forsynes med teksten: x-magasin var på denne tur inviteret af xx-flyselskab. I tilfælde af, at redaktionen får rejse og/eller ophold betalt, og der ikke er tale om en rejseartikel, skrive: Turen var betalt af xxx. Teksten placeres typisk i umiddelbar forlængelse af hovedteksten.

Markedsføringsloven

Det indskærpes i det hele taget, at alle artikler og alt indhold, uanset om det publiceres i printede magasiner, elektroniske magasiner, via sociale medier eller andet, skal overholde markedsføringslovens bestemmelse om skjult reklame. Alle relevante medarbejdere er forpligtet til at gøre sig bekendt med reglerne, der er nærmere beskrevet af Egmonts vejledning om skjult reklame og Reklameidentifikation, der kan findes her. Og til at sætte sig ind i Forbrugerombudsmandens gode råd til influenter om skjult reklame: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49742/17-10423-20-gode-raad-til-influenter-om-skjult-reklame_m-billeder-3044183_1_1.pdf

Ved tvivlsspørgsmål skal Egmont Corporate Legal kontaktes.

Gaver

Alle gaver af en værdi på over 500 kr., skal godkendes af chefredaktøren. Gavekort må ikke modtages. De skal altid returneres. Gaver og gavekort kan sendes retur med henvisning til Egmonts anti-bribery-regler.

Rabatter

Enkeltstående medarbejdere må ikke modtage rabatter på varer/ydelser. En medarbejder ved Egmont Publishing må kun benytte sig af rabatter, der gives til flere f.eks. en moderedaktion eller en hel redaktion.

Anprisning

Redaktionelle tekster reklamerer ikke. Dette gælder også på Facebook, i blogs og på Instagram. Tekster på Facebook, i blogs og på Instagram kan have et friere sprog og en mere personlig stil end tekster i selve det trykte medie og dets hjemmeside. De må gerne anmelde, men de må ikke fremstå som reklamer for konkrete produkter.

Blogs/Instagram

Hvis en medarbejder ønsker en privat blog inden for det fagområde, som medarbejderen arbejder med hos Egmont Publishing, skal dette godkendes af chefredaktør/afdelingsleder. Medarbejderen må ikke udnytte kundskab/materiale vedkommende har indsamlet/modtaget i forbindelse med sit job på Egmont Publishing i sin blog. Der må ikke være interessekonflikter mellem den pågældendes blog og Egmont Publishing. Det vil i praksis sige, at det for det meste vil være ok at have en blog, der omhandler et andet emne/område end det, medarbejderen beskæftiger sig med hos Egmont magasiner. Den private blog må ikke reklamere for/anprise produkter og ydelser. Der gælder i det hele taget samme etiske regler for medarbejderens private blog som for Egmont Publishing.

For upload/indlæg på Instagram, Facebook, Twitter o.l. gælder samme regler: Medarbejderen må ikke udnytte kundskab/materiale vedkommende har indsamlet/modtaget i forbindelse med sit job på Egmont Publishing. Der må ikke være interessekonflikter i forhold til Egmont Publishing. Der må ikke reklameres for eller anprises produkter og ydelser. Produkter må ikke tagges overdrevet.

Hvis en medarbejder overtræder disse regler, vil det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Bi-job

Alle former for bi-job lønnet som ulønnet skal godkendes af chefredaktøren/afdelingslederen. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder for en kunde, er det chefredaktørens ansvar at sikre, at denne kunde ikke forfordeles med f.eks. eksponering i det pågældende blad. Hvis en medarbejder undlader at søge godkendelse af et bi-job hos chefredaktøren/afdelingslederen, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis en medarbejder begunstiger en særligt kunde og bryder de retningslinjer, der er udstukket af chefredaktør/afdelingsleder, vil det ligeledes kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Regler og praksis for brug af kilder

Egmont Publishing A/S udøver sin journalistik inden for lovens rammer, og vi anvender ikke kilder, der bryder loven for at give os historier.

Egmont Publishing A/S har ingen tip-telefon, og vi betaler ikke for tip. Vi har ingen kilder eller tippere, der får fast honorar.

Citatregler

Egmont Publishing overholder gældende citatregler. Det betyder også, at vi altid angiver kilden, hvis der er tale om faktuel viden eller direkte citat hentet fra andre medier. Kildehenvisninger styrker vores troværdighed. Vi prioriterer dog læseoplevelsen, således at vi ikke nødvendigvis nævner alle kilder efter hver faktuel pointe, men på en sådan måde, at man ikke er i tvivl om, hvor oplysningerne stammer fra. Er man i tvivl, kan det være en god ide, at angive kilder i bunden af artiklen. Ved digitale artikler, kan det ligeledes være oplagt at indsætte link til den pågældende artikel/blog.

Pseudonym

Ingen – hverken fastansatte eller freelancere – skriver under pseudonym – d.v.s. under et andet navn end skribentens eget.

Regler og praksis for brug af freelancere

Hvis der anvendes freelancere, der er ansat gennem et firma eller en anden freelancer, som vi samarbejder med, skal dette godkendes af ugeblads- eller magasindirektøren.

Har du spørgsmål til Egmont Publishings etiske regler, kan du altid stille dem til din chefredaktør/afdelingsleder.

Hvis du reklamerer for Egmont Publishing

Forbrugerombudsmanden er meget optaget af, at man ikke må reklamere for sin arbejdsplads eller dets produkter i noget, de kalder, ’i embeds medfør’.

Det skal forstås sådan, at man ikke som arbejdsplads systematisk må bede medarbejdere om at indgå i markedsføringen ved f. eks. at samle det kommercielle indhold et sted, hvorfra medarbejderne kan dele indholdet, eller har en strategi for medarbejderdelinger. Det har vi umiddelbart ikke. Hvis vi havde, skulle det fremgå, at man var ansat i Egmont Publishing.

Man må selvfølgelig stadigvæk gerne skrive f.eks. på Facebook: Prøv lige at se forsiden af det nye nummer af xx – det er bare SÅ fedt