Ferie og andre fridage

Her kan du læse nærmere om afholdelse og optjening af ferie samt andre fridage.

Ferie
Der holdes ferie med løn i henhold til ferielovens regler. Ferie placeres efter aftale med nærmeste chef.

Medarbejderen skal inden 1. marts hvert år tilkendegive sit ønske for placering af de tre ugers hovedferie til afholdelse i den kommende hovedferieperiode (1. maj til 30. september). Har medarbejderen ikke angivet ønske inden denne dato, har Egmont Publishing A/S mulighed for at varsle medarbejderens hovedferie under hensyntagen til Egmont Publishing A/S’ drift.

Medarbejderens ønsker til placeringen af restferien skal så vidt muligt være afgivet inden 30. november i det aktuelle ferieår.

Der er ikke mulighed for at overføre ferie til nyt ferieår.

Medarbejdere, hvis ansættelse er omfattet af en overenskomst, henvises til overenskomsten. 

Øvrige medarbejdere henvises til deres ansættelseskontrakt.

Ferie skal registreres i PeoplePlace/e-days. Kontakt HR for mere information.

Sygdom under ferie
Ferieloven giver pr. 1. maj 2012 den medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og ‎som bliver syg under ferien, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. En medarbejder, ‎der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret erstatningsferie efter et ‎forholdsmæssigt færre antal sygedage.‎

Medarbejdere har som udgangspunkt først ret til erstatningsferie fra den dag, hvor ‎medarbejderne underretter arbejdsgiveren om sygdommen.‎

Retten til erstatningsferie er betinget af, at medarbejderen med en lægeerklæring kan ‎dokumentere sin sygdom – og det er medarbejderen selv, der betaler for ‎lægeerklæringen.

Ferietillæg
Når du holder ferie med løn, udbetales et ferietillæg i henhold til ferieloven på 1 % af den ferieberettigede løn.

Ferietillægget udbetales i maj sammen med maj-lønnen.

Overenskomstansatte medarbejdere henvises til gældende overenskomst.

Feriegodtgørelse ved fratræden
Ved fratræden indbetales eventuelt tilgodehavende feriegodtgørelse til Feriekonto.

Overenskomstansatte medarbejdere henvises til gældende overenskomst. Øvrige medarbejdere henvises til deres ansættelseskontrakt.

Feriefridage
Overenskomstansatte medarbejdere henvises til gældende overenskomst. 

For øvrige medarbejdere gælder, at de efter 9 måneders anciennitet i Egmont kan holde 5 feriefridage med løn i det efterfølgende ferieår inden for perioden 1. maj til 30. april (ferieåret). Der betales fuld løn, når dagene holdes. Er dagene ikke afholdt senest den 30. april eller inden fratrædelse, bortfalder de.

Sker der ændringer inden for overenskomstområdet eller ifølge lovgivningen, tages der forbehold for at tilpasse feriefridagsordningen, herunder eventuelt at lade feriefridagene bortfalde.

Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie jf. ferielovens bestemmelser.

Fridage med løn
Juleaftensdag den 24. december

Virksomheden holder lukket, og dagen er at betragte som fridag.

Nytårsaftensdag den 31. december
Virksomheden holder lukket, og dagen er at betragte som fridag.

Grundlovsdag den 5. juni
Virksomheden holder lukket, og dagen er at betragte som fridag. 

Fødsel
I forbindelse med fødsel i egen husstand gives en fridag.

50/60 års fødselsdag
Der gives fri på selve dagen.

Bryllup
Egmont giver fri på selve bryllupsdagen ved eget bryllup, eller en dag i tilslutning hertil.

Sølvbryllup
Ved eget sølvbryllup gives der fri på selve dagen.

Dødsfald/begravelse
Ved dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie gives der fri efter aftale med nærmeste chef. Fravær i forbindelse med begravelse skal registreres i PeoplePlace/e-days.

Kritisk sygdom
Ved kritisk sygdom hos ægtefælle, børn eller forældre gives der fri efter nærmere aftale med den lokale HR-funktion og nærmeste chef.