Helbreds- og hospitalsforsikring

Egmont ønsker at hjælpe dig til hurtigst muligt at komme igennem en sygdomsperiode, der kræver hospitalsbehandling, eventuelt med efterfølgende genoptræning.

Virksomheden ønsker at hjælpe medarbejdere til hurtigst muligt at komme gennem en sygdomsperiode, der kræver hospitalsbehandling, eventuelt med efterfølgende genoptræning. Herigennem bevarer medarbejderen tilknytningen til virksomheden, og den pågældende vil kunne vende tilbage til sin jobfunktion hurtigst muligt – til gavn for både medarbejder og arbejdsplads. Egmont har derfor tegnet en helbreds- og hospitalsforsikring i PFA.

Hvem er dækket?
Alle danske medarbejdere, som har tegnet en Egmont finansieret pensionsordning, typisk gennem PFA, er dækket. Du kan også vælge at dække din partner/samlever/ægtefælle.  Se hvordan i PFA folderen (se link nederst). Tilmeldingen til helbreds- og hospitalsforsikringen foregår automatisk ved ansættelsen via virksomheden.

Ved barselsorlov/forældreorlov er medarbejderen dækket af helbreds- og hospitalsforsikringen.

Dækningsomfang
Forsikringen dækker undersøgelse, behandling/operation og kontrol på et privat hospital/klinik. Det er typisk hjertesygdomme, dårlig ryg, knæ eller hofter, som helbreds- og hospitalsforsikringen giver dig adgang til at blive behandlet for. For disse sygdomme kan der være ventetider på offentlige sygehuse.

Forsikringen dækker alle udgifter ved indlæggelse og ambulant behandling, det vil sige også dine udgifter til ophold og forplejning. Medicin i forbindelse hermed, genoptræning, rekreation og transportudgifter dækker forsikringen også. Forsikringen dækker skader uanset, om de er opstået i forbindelse med arbejde eller sportsaktiviteter. 

Forsikringen dækker desuden fysioterapi, kiropraktor, lægeordineret akupunktur og zoneterapi m.m. Max. 12 behandlinger på et år. Flere af disse behandlingstyper kræver en henvisning fra din læge. Check med PFA, inden du kontakter behandler. PFA kundecenter, tlf. 70 12 50 00.

Mulighed for tilvalg af børnedækning
Hvis du har hjemmeboende børn mellem 0 og 21 år og ønsker, at de skal have de samme muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har, skal du udfylde en tilmeldingsblanket. Følg link nedenfor.

Blanketten sendes til Azets, som sørger for tilmelding til PFA.

Dækning for ægtefæller og samlevere
Ægtefælle/samlever har mulighed for at etablere forsikringen på samme betingelser som Egmonts medarbejdere. Der vil dog være tale om en 2-årig karensperiode for eksisterende sygdom.

Skat og præmie
Virksomheden betaler forsikringen for medarbejderne, som ikke bliver beskattet af den – heller ikke, hvis der skulle blive brug for forsikringen og dermed udbetalinger derfra. Vælges ægtefælledækning/samleverdækning, betaler medarbejderen selv præmien. 

Hvis du til vælger børnedækning, vil du blive beskattet jf. gældende regler.

Omfang af helbredsoplysninger
Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger og bliver automatisk omfattet af helbreds- og hospitalsforsikringen ved din ansættelse.

I øvrigt henvises til Insight, hvor der kan læses meget mere om pension. 

NB: PFA skal altid kontaktes inden igangsættelse af et behandlingsforløb og vil som udgangspunkt altid bede om lægehenvisning.

Hent PFA Helbredssikring med børnedækning.

Hent PFA Helbredssikring uden børnedækning.