Egmont Health

Helbredssikring

Egmont ønsker at hjælpe dig hurtigst muligt når du står overfor en helbredsmæssig udfordring. PFA Helbredssikring dækker udgifter ved indlæggelse, ambulantbehandling og f.eks. også kiropraktor, fysioterapeut, psykiater og psykolog.

Sygdom er altid ubehagelig for den, der bliver ramt, og ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. 

Hvem er dækket? 

Alle medarbejdere er dækket, medmindre man har valgt at give afkald på pensionsordning eller er timelønnet omfattet af særlig overenskomst.  

Du har mulighed for at købe en PFA Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever og dine børn mellem 0-21 år, så de har mulighed for at få den samme hurtige behandling. Forsikringen til din ægtefælle eller samlever betales en gang årligt via Betalingsservice, og Helbredssikring til dine børn betales ud af dit månedlige pensionsbidrag. Se mere her