Løn sparegris

Løn

Vi ønsker medarbejdere, som er meget tilfredse med deres job, og som motiveres ved deres jobindhold, ved god ledelse og ved at være del af en spændende medievirksomhed. Det betyder, at vi i Egmont arbejder med en bred forståelse af, hvad der skal til for at motivere og belønne dig som medarbejder.

Fastsættelse af løn i Egmont
I Egmont ønsker vi, at vores medarbejdere som udgangspunkt oppebærer markedssvarende løn, men uden at dette forstås som en markedsførende løn. Vi ønsker generelt set at beskæftige medarbejdere, som drives af jobindholdet og af at arbejde for en dynamisk virksomhed med gode kolleger, og ikke af lønpakken. Når en ny medarbejder tilbydes ansættelse, fastsættes lønnen ud fra et eksternt benchmark på tilsvarende stillinger, suppleret med en vurdering af, hvad den specifikke medarbejder bringer til stillingen i form af kompetence og erfaring.

Lønregulering
I forbindelse med den årlige lønevaluering foretages der for hver medarbejder en individuel vurdering i forhold til en eventuel lønregulering. Det betyder, at vi i Egmont ikke har nogen ”automatik” i lønreguleringen – hvor f.eks alle får en lønregulering på 2%.

Den årlige lønreguleringsproces finder sted i april/maj. En eventuel lønregulering sker med virkning pr. 1. maj. 

Fritvalgs Lønkonto (kun for DI overenskomst)
Her finder du blanket.

Her kan du få hjælp
Hvis du har spørgsmål, der vedrører løn, kan du få hjælp på Egmonts direkte telefonnummer hos Azets 4451 8202. Du kan også sende en mail på egmont-dk@azets.com.

Hvis du sender en mail, skal du anføre dit medarbejdernummer i emnefeltet. Har du ikke dit medarbejdernummer, kan du få det oplyst af HR.

Azets åbningstid er 9-15 alle hverdage.

Lønnen er til disposition den 3. sidste hverdag i måneden.