Egmont DSB erhvervskort

DSB Erhvervskort

DSB Erhvervskort/WorkPlus som Bruttolønsordning.

DSB Erhvervskort - kun SMS-kort 

Spar op til 50% med et DSB Erhvervskort og få det leveret til din mobil

Som fastansat (ikke timelønnet) i Egmont har du mulighed for at bestille et DSB Erhvervskort og spare penge på din daglige transport til og fra arbejde. Erhvervskortet er som et helt almindeligt periodekort til bus, tog og metro - bare meget billigere. Du betaler nemlig kortet via et træk fra din bruttoløn, så du undgår at betale skat af beløbet.

Er erhvervskortet en fordel for dig? 

Din besparelse afhænger bl.a. af afstanden til og fra arbejde. Når du vælger et DSB Erhvervskort, kan du ikke samtidig opnå fradrag for din daglige kørsel mellem hjem og arbejde. Rejser du dagligt mindre end 24 km t/r, er du ikke berettiget kørselsfradrag, og Erhvervskortet vil være en ubetinget fordel. De fleste, der dagligt rejser mindre end 50 km t/r får en væsentlig økonomisk gevinst – medregnet tab af et eventuelt kørselsfradrag. Overstiger din daglige transport 50 km t/r, bør du i stedet overveje at anvende kørselsfradrag. På Workplus  kan du selv beregne din besparelse vha. skatteberegneren.

Vælger du at bestille et Erhvervskort, accepterer du samtidig, at din løn reduceres med månedsprisen på Erhvervskortet i 12 måneder på hinanden følgende måneder.

Sådan bestiller du dit DSB Erhvervskort 

  • Gå ind på Workplus

  • Udfyld felterne med brugernavn: xxxxxxx og adgangskode: xxxxxxxx

  • Angiv mobilnummer samt person- og rejseoplysninger på bestillingsblanketten

  • Du modtager en bekræftelsesmail (kvittering) for din bestilling.

Erhvervskortet leveres til din mobiltelefon som SMS-billet den første dag i måneden - tolv på hinanden følgende måneder.

Selskab Brugernavn Adgangskode
Egmont International Holding A/S 75272014 internationalholding
Egmont Administration A/S 84853518 administration
Egmont Creative Solutions A/S 84853410 creativecenter
Dansk Reklamefilm A/S 89632714 danskreklamefilm
Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 76351910 lindhardtogringhof
Nordisk Film Produktion A/S 25688163 nordiskfilmproduktion
Nordisk Film Biografer A/S 02555999 biografer
Nordisk Film Distribution A/S 13513074 nordiskfilmdistribution
Nordisk Film Shortcut A/S 16312304 nordiskfilmshortcut
Egmont Publishing A/S 83131128 magasiner
Egmont Foundation 11456111 egmontfoundation
Billetlugen 29413274 billetlugen
Nordisk Film A/S 52145015 nordiskfilm
GoGift 27322034 Gogift19

Fordele

  • Spar op til 50 procent på din daglige transport

  • Slip for månedlig ydelse og mistet kort 

  • Gratis adgang til DSB+, som giver dig en masse kontante fordele. Se mere om DSB Plus her

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige dit erhvervskort, bedes du rette henvendelse til Christina Wester i Koncern HR per e-mail
Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage.

Har du spørgsmål vedrørende DSB Erhvervskort?  

Hvis du har spørgsmål til Erhvervskortordningen, er du velkommen til at skrive til Christina Wester i Koncern HR angående DSB Erhverv.

Spørgsmål og svar

Hvordan modtager jeg mit DSB Erhvervskort? 
Erhvervskortet fremsendes som en SMS-billet den 1. i måneden kl. ca. 06.30 og opdateres hver måned d. 1. 

Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til at slette mit DSB Erhvervskort fra min mobiltelefon?
Du sender en SMS med beskeden GENSEND til 1415, hvorefter Erhvervskortet gensendes til din mobil.

Hvad sker der, hvis jeg har slukket min telefon eller er uden for mobildækning ved leveringstidspunktet?
Du sender SMS med teksten GENSEND til 1415, hvorefter Erhvervskortet gensendes til din mobiltelefon.

Binder man sig med et DSB Erhvervskort?
Ja, du og din arbejdsplads indgår en bruttolønsaftale, som strækker sig over 12 måneder, uden mulighed for pauser ved for eksempel afholdelse af ferie eller andet fravær. Til gengæld giver DSB 11,3 % rabat i forhold til den ordinære pris på et tilsvarende periodekort. Hertil kommer din individuelle skattebesparelse som opnås via bruttoløntrækket – for nogle betyder det helt op til 50 % i forhold til et normalt månedskort.

Kan man ændre zoner midt i en periode?
Zoneændringer kan i visse tilfælde lade sig gøre. Kontakt HR for nærmere information.

Jeg cykler om sommeren. Kan jeg få et kort, der kun gælder i vinterhalvåret?
Nej, bruttolønsaftalen forudsætter en 12 måneders periode og kan ikke sættes i bero.

Kan man rejse i sin fritid på DSB Erhvervskortet?
Erhvervskortet kan bruges døgnet rundt alle ugens dage året rundt. Kortet er primært beregnet til pendling og ture i arbejdstiden, men kan også bruges privat op til 96 ture om året. Privat brug af kortet kontrolleres ikke.

Kan man have børn med, når man anvender DSB Erhvervskort?
Ja, op til 2 børn under 12 år.

Beholder man sit Erhvervskort ved fratrædelse?
Nej, kortet er købt og betalt af din arbejdsplads og ophører derfor ved din fratrædelse.

Jeg pendler fra Sverige. Kan jeg benytte mig af ordningen?
Nej, Erhvervskortet gælder kun transport inden for den danske grænse.  

Hvad gør jeg, hvis jeg skifter mobilnummer/-abonnement?
Du kontakter DSB Erhverv - og beder om at få ændret opsætningen af dit DSB Erhvervskort. Varslet er 30 dage.