kunst-887x499

Egmont Kunstforening

Egmont Kunstforening er en forening, som står bag aktiviteter, såsom events og ferniseringer. Foreningen har omkring 250 medlemmer og indkøber værker, laver udstillinger, arrangementer og ture.

Om Egmont Kunstforening

 

Udstillinger
Der udvælges hvert år ni udstillere, hvorfra der købes værker til udlodningen. Der vælges alene værker, som kan hænge på væggen – af rent praktiske årsager – og de kan ses i kantinen i Vognmagergade og Nordisk Film i Valby samt hos Egmont Publishing på Østerbro.

Udvælgelsen forsøges spredt på forskellige udtryksformer, så der bliver så stor variation som muligt. Aftalen med kunstnerne her indebærer også, at kunstforeningens medlemmer kan opnå 10% rabat på de udstillede værker.

Indkøb af kunst
Der indkøbes hvert år et antal værker, som kan give en gevinst til ca. hvert sjette medlem. Det har de senere år svaret til ca. 40 værker. Der udvælges en blanding af forskellige udtryksformer, fremdeles i olie/acryl og litografi i størrelser, som kan passe ind i de fleste hjem. Desuden udvælges et mindre antal skulpturer i forskellige materialer, såsom granit, bronze, ler/raku og glas.

Bestyrelsen forsøger på bedste vis at udvælge værker i fællesskab, som afspejler en bred appel til både yngre og ældre medlemmer. De indkøbte værker ophænges i sommerperioden og januar måned. Værkerne fotograferes og lægges på følgende link løbende gennem året: https://picasaweb.google.com/emkunstforening

Udlodning af værker
Værkerne udloddes ved lodtrækning v. generalforsamlingen, som altid foregår i januar måned, og medlemmerne får et lod pr. år, de ikke udtrækkes. Således vil chancen blive større for hvert år, man er medlem af foreningen. De heldige vindere vil derefter blive indkaldt til udlevering ca. 14 dage senere, hvor der udleveres efter tur – startende med den, som blev udtrukket først, og så fremdeles.

Medlemsskab
Prisen for et medlemskab er kr. 275,- årligt, som trækkes automatisk på lønsedlen ultimo marts måned. Egmont betaler tilsvarende beløb til foreningen og bidrager således med 50% til indkøb af værker.

Kunstforeningen er KUN for medlemmerne og alene i Danmark og har således ikke ansvar for indkøb af kunst og udsmykning øvrigt i koncernen. Stort set hele indtægten fra medlemmerne og Egmont går til køb af værker til udlodning. Der er mindre udgifter til møder samt til generalforsamlingen samt transport af værker til udstillingsstederne og events.

Events
Der tilstræbes 5-6 events årligt, som vil være rundvisninger på aktuelle udstillinger, besøg hos kunstnere o. lign., hvor det fremdeles er gratis for medlemmer. Her kan du også møde andre medlemmer i kunstforeningen.

Følg med i Egmont Kunstforening på Workplace.   

 

Kunstforeningens bestyrelse:

Formand: Tine Staunsager
Egmont Publishing A/S
Strødamvej 46, 2100 Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3945 7505 / Mobil: +45 2171 8245 
Kontakt Tine Staunsager pr. e-mail

Kasserer: Marianne Oehlenschlaeger
Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14, 2500 Valby
Tlf.: +45 3618 8410 
Kontakt Marianne Oehlenschlaeger pr. e-mail.

Event: Jette Mariboe
Lindhardt & Ringhof A/S
Vognmagergade 11, 1148 København K
Tlf.: +45 3615 6756
Kontakt Jette Mariboe pr. e-mail

Web: Tine Christensen
Egmont Publishing A/S
Strødamvej 46, 2100 Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3945 7671 
Kontakt Tine Christensen pr. e-mail

Revisorer
Annette Christiansen
Vibeke Hinge