legat-pig

Legater

Her kan du læse om legater i Egmont, og hvornår de uddeles.

I.C. Petersens Ferielegat
Legatets renter fordeles en gang om året ved lodtrækning.Baggrunden for legatet er, at I.C. Petersen – den første direktør efter Egmont H. Petersens død – var klar over en god feries betydning for medarbejderne. Lodtrækningen finder sted i forbindelse med et nyt ferieår.

Ole Sundøs Skandinaviske Legat
Legatets renter uddeles en gang om året i legatportioner til medarbejdere, der er ansat i Egmonts virksomheder i Norge, Sverige og Danmark, og som ifølge legatets fundats ”har vist særlig interesse for deres arbejde”.

Legatet blev stiftet af Egmonts bestyrelse i forbindelse med Ole Sundøs 70 års fødselsdag som tak og beundring for hans mangeårige indsats i Danmark, Norge og Sverige. Det var på Ole Sundøs initiativ, at man stiftede norske A/S Hjemmet samt Hjemmets Journal AB i Malmø. Legatet skal anvendes til uddannelse, studierejser og lignende. Legatet kan ikke søges, men medarbejdere kan indstilles af ledelsen.

Inger Sundøs Mindelegat
Legatets renter uddeles en gang om året i legatportioner til kvindelige medarbejdere, der er ansat i Egmonts selskaber i Danmark og som ifølge legatets fundats ”har vist en særlig interesse for deres arbejde”. Legatet kan ikke søges, men medarbejdere kan indstilles af ledelsen.

Legaterne beskattes efter den til enhver tid gældende lovgivning.