magazine-wall

Personaleblade

Du har mulighed for at sammensætte en individuel personalebladpakke, hvor du kan vælge mellem samtlige af Egmont Publishings danske ugeblade og magasiner.

• Personalebladspakken må maksimalt bestå af 4 blade/magasiner

• Som minimum skal personalebladspakken bestå af ét ugeblad og ét magasin

Såfremt du vælger at deltage i ordningen for personaleblade, så gælder det, at du bliver beskattet efter gældende skatteregler. Det er dit eget ansvar at indberette værdien til Skat. 

Bladene kan hentes i reolen i stueetagen.

Ved orlov, ferie, fritstilling m.v. gælder det, at der ikke sendes ugeblade/magasiner til privatadressen. Det gælder for alle medarbejdere.