Egmont_Books_Podcast_Lady in cafe with headset

Telefonpolitik

Retningslinier omkring telefoner i Egmont Publishing Danmark

Arbejdstelefoner
Arbejdstelefon udleveres i sekretariatet ved tiltrædelse. Privat brug af arbejdstelefonen må ikke finde sted, jf. gældende skatteregler. Medarbejdere underskriver en tro og love erklæring ved udlevering af arbejdstelefonen. 

Fri telefon
Visse stillinger har tilknyttet telefonordninger i form af mobiltelefon eller telefon i hjemmet.

I følge skattereglerne skal medarbejdere med fri telefon multimediebeskattes jf. gældende regler. Beskatningen sker som A-indkomst. Har man både fri fastnet-telefon og fri mobiltelefon, kan man maksimalt blive beskattet én gang. Fri telefon i hjemmet må anvendes inden for rimelighedens grænser. Telefonen må ikke anvendes til at donere penge til fx velgørenhed.

Mobiltelefon
Medarbejdere, som har et arbejdsmæssigt behov for en mobiltelefon, og som således får denne stillet til rådighed af virksomheden, bliver beskattet efter de til enhver tid gældende regler om multimedieskat. Beskatningen sker som A–indkomst.

Mobiltelefonerne samt tilbehør bestilles hos IT efter godkendelse fra nærmeste leder. Ønsker medarbejderen at bruge sit eget medbragte mobilnummer, overføres dette til Egmont, så nummeret indgår i Egmonts koncernaftale med teleudbyder. Medarbejderen kan få sit eget medbragte nummer med sig ved fratrædelse, hvis medarbejderen ønsker dette.

Mobiltelefonen må på et rimeligt niveau anvendes til privat brug, herunder til at tale, sms’e, modtage mails og surfe på nettet. Det er inden for rimelighedens grænse tilladt at stemme på fx en kandidat i ”Vild med Dans” eller lign., mens deltagelse i egentlige konkurrencer, hvor der opkræves gebyr for deltagelse, ikke er tilladt.

Mobiltelefonen må ikke anvendes til længerevarende, private samtaler til/fra udlandet, ligesom man bør være særlig opmærksom på, at datatrafik i udlandet kan være yderst bekosteligt. 
Telefonen må således ikke bruges til at downloade fx film i udlandet, ligesom den ikke må anvendes til at donere penge til velgørenhed. Det er ligeledes forbudt at købe tjenester/varer (fx parkering eller billetter), med mindre dette er direkte arbejdsrelateret. 

I forbindelse med medarbejderens fysiske fratrædelse, skal mobiltelefon samt tilbehør afleveres til nærmeste chef/IT, og nummeret lukkes.

Ændringer
Ændring af interne telefonnumre og mobiltelefonnumre skal straks meddeles IT med henblik på opdatering af medarbejderens arbejdsprofil.

 

Har du brug for at se Egmonts politikker, kan du finde dem på Insight her.