EPSE Marketing Services

Særligt for ledere

Egmont er en virksomhed, der konstant har fokus på innovation, udvikling og forandring. Som leder forventes det, at du – og enhver anden leder i Egmont – er en fremragende leder.

Egmont Vores ledelsesmodel

Vores ledelsesmodel

Egmont Leadership Model sætter rammerne og ambitionen for god ledelse i Egmont.

Gå til Vores ledelsesmodel
CSR Woman

Ledelsesudvikling - CTL

Committed To Lead (CTL) er Egmonts obligatoriske lederudviklingsprogram.

Gå til Ledelsesudvikling - CTL
Egmont Fastholdelse og udvikling

Fastholdelse og udvikling

Det er vigtigt, at dine medarbejdere er velkvalificerede i forhold til de opgaver, der skal løses, både på kort og lang sigt. Det er derfor dit og medarbejderens fælles ansvar at arbejde med medarbejderens faglige og personlige udvikling.

Gå til Fastholdelse og udvikling
Egmont Survey

People Survey

Egmont People Survey giver medarbejderne en god mulighed for at udtrykke deres mening om ledelse, samarbejde, ansættelsesforhold og trivsel på jobbet i et anonymt forum.

Gå til People Survey
Egmont One-over-one

One-over-one princippet

I Egmont gælder ”one-over-one"princippet. Det indebærer, at enhver leder skal indhente accept fra sin egen leder i forbindelse med væsentlige personalemæssige beslutninger.

Gå til One-over-one princippet
Egmont Rekruttering og search

Rekruttering og search

Ansættelse af en ny medarbejder handler om meget mere end det at besætte et ledigt job. Det handler først og fremmest om at tilføre organisationen nyt talent.

Gå til Rekruttering og search
Egmont Ansættelseskontrakter og forlængelse

Ansættelseskontrakter og forlængelse

Som leder medvirker du til, at Egmont fremstår som en ordentlig og professionel virksomhed, når vi byder nye medarbejdere velkommen.

Gå til Ansættelseskontrakter og forlængelse
Egmont Publishing_Colleagues_People_Two persons sitting on stairs talking

Opstart af ny medarbejder

Det er altafgørende, at din nye medarbejder får en god start i forbindelse med rekrutteringsforløbet, men i høj grad også i forbindelse med den første tid af ansættelsen.

Gå til Opstart af ny medarbejder
Egmont Opsigelse og fratrædelse

Opsigelse og fratrædelse

Her kan du se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når en medarbejder skal fratræde sin stilling.

Gå til Opsigelse og fratrædelse
Egmont sygdom og fravær

Sygdom og dødsfald

Som leder skal du være opmærksom og gribe ind, hvis en medarbejder har højt sygefravær. Dette skal ske for at undersøge, om medarbejderen trives, og for at afdække, om der er noget, Egmont kan gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdspladsen, nedbringe fraværet og øge trivslen.

Gå til Sygdom og dødsfald
Egmont Medarbejderfordele

Gaver og mærkedage

Du er som leder ansvarlig for markering af mærkedage. Den enkelte medarbejder bedes dog give oplysning om mærkedage, der måtte finde sted, såfremt de ikke er umiddelbart relateret til ansættelsen i Egmont.

Gå til Gaver og mærkedage