Egmont Ansættelseskontrakter og forlængelse

Ansættelseskontrakter og forlængelse

Som leder medvirker du til, at Egmont fremstår som en ordentlig og professionel virksomhed, når vi byder nye medarbejdere velkommen.

Når du har fundet den rette kandidat til jobbet, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt.

Kontakt HR, som hjælper dig med at udarbejde kontrakten. HR har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Startdato (evt. slutdato)
  • Løn + evt. bonusaftale
  • Pensionssats
  • Hvilke eventuelle goder medarbejderen skal have 

Det er altid HR direktøren i Egmont Publishing Danmark, som underskriver kontrakter i Egmont Publishing Danmark. HR sender dig dernæst den underskrevne kontrakt, og du indhenter underskrift hos den kommende medarbejder.

Når du har modtaget en underskrevet ansættelseskontrakt retur fra den kommende medarbejder, skal du aflevere den til HR. HR opretter den kommende medarbejder i Egmonts HR-system, så medarbejderen kan få løn og adgang til diverse systemer.

Forlængelse af tidsbegrænsede kontrakter
Hvis du ønsker at forlænge en tidsbegrænset kontrakt, er det vigtigt, at du er opmærksom på loven om tidsbegrænset ansættelse.

Det er kun lovligt at forny flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelsesforhold, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det vil sige, at fornyelsen er objektivt begrundet og dermed kan ske lovligt, fx når der er tale om fornyelse, der:

  • skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel og orlov
  • følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • er nødvendig til løsning, herunder udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter

Det er derfor i orden, at en tidsbegrænset ansat medarbejder er ansat i et barselsvikariat for én ansat og efterfølgende bliver ansat tidsbegrænset i et andet barselsvikariat for en anden konkret ansat.