Egmont Medarbejderfordele

Gaver og mærkedage

Du er som leder ansvarlig for markering af mærkedage. Den enkelte medarbejder bedes dog give oplysning om mærkedage, der måtte finde sted, såfremt de ikke er umiddelbart relateret til ansættelsen i Egmont.

Medarbejderne modtager gave fra Egmont Publishing i forbindelse med personlige mærkedage som:

Bryllup
Virksomheden markerer begivenheden med en gave til max. 500,00 kr. Afdelingsleder er ansvarlig for dette. Gaver ud over den fra virksomheden kan gives via indsamling.

Barsel/Fødsel
Afdelingen markerer begivenheden med en gave til max. 500,00 kr.

Runde fødselsdage
Fødselsdage betragtes som en privat begivenhed. Dog markeres 50 og 60 års fødselsdage af virksomheden (direktionen) med en gave, og der kan holdes en intern reception i afdelingen.

Jubilæer
Ved 25 og 40 års jubilæum får jubilaren en gave; ved 25 år én måneds løn og ved 40 år to måneders løn. Endvidere markeres jubilæet med en reception og en gave til en værdi af ca. 1.400 kr. samt en buket blomster fra direktionen.

Pension
Medarbejdere, der har været ansat i Egmont i mindst 10 år, og som pensioneres eller overgår til efterløn, modtager en gave fra virksomheden. Der kan arrangeres en frokost i kantinen og en intern reception i afdelingen.

Fratrædelse
Det er op til den enkelte leder at beslutte, om der skal gives gave ved fratrædelse. Dette gælder både ved opsigelse, pensionering o.l.

Gaver til kunder/leverandører
I forbindelse med kunde-/leverandørbesøg refunderer Egmont udgifter til mindre gaver, bl.a. i forbindelse med mærkedage.

Oversigt

Anledning Virksomheden Afdelingen Indsamling *)
40 år Nej Nej Ja
50 år Ja Nej Ja
60 år Ja Nej Ja 
25 års jubilæum 1 månedsløn og gave Nej  Ja 
40 års jubilæum  2 månedsløn og gave  Nej  Ja 
Opsagt  Nej  Nej  Ja 
Selv sagt op  Nej  Nej  Ja 
Pension  Ja  Nej  Ja 
Barsel  Nej  Ja  Ja 
Bryllup  Ja  Nej  Ja 

*) Gaver ud over den fra virksomheden kan gives via indsamling

Som hovedregel gives der kun gaver ved de lejligheder, som er vist på oversigten. Der gives enten gaver på vegne af hele virksomheden eller den enkelte afdeling. Ikke både og.

Det er til en hver tid muligt at indsamle til en gave i den enkelte afdeling. Indsamling sker dog for egen regning.

Skatteforhold v. gaver
Gaver, som virksomheden/afdelingen giver, er som udgangspunkt skattepligtige. Der gælder dog en bagatelgrænse, som vi altid holder os under, og som dermed er i overensstemmelse med skattelovgivningen. Se mere nedenfor:

  • Gaver fra arbejdsgiveren og mindre tingsgaver, herunder gaver i forbindelse med jul eller nytår beskattes normalt ikke, hvis gaven eller gaverne har en samlet markedsværdi på højst 1.000 kr.
  • Hvis beløbsgrænsen overskrides, beskattes den ansatte af den samlede værdi af gaverne. Jule- eller nytårsgaven kan dog friholdes for beskatning, hvis dens markedsværdi ikke overstiger 700 kr.
  • Kontante beløb og gavekort, som kan konverteres til kontanter eller ikke angår et eller flere af arbejdsgiveren udvalgte tingsgaver, beskattes altid uanset værdien.
  • Lejlighedsgaver fra en arbejdsgiver, der markerer en personlig mærkedag f.eks. en rund fødselsdag, jubilæum eller bryllup, beskattes ikke, hvis gaven er sædvanlig af omfang og værdi.