Egmont Opsigelse og fratrædelse

Opsigelse og fratrædelse

Her kan du se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når en medarbejder skal fratræde sin stilling.

Værd at vide
En opsigelse skal altid være rimelig begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Det er derfor vigtigt, at du altid rådfører dig med HR, inden du vælger at opsige en medarbejder, så du er klædt på, og opsigelsen kan effektueres på et sagligt grundlag.

Når medarbejderen opsiger
Når en medarbejder fratræder, skal dette altid ske skriftligt og i henhold til kontrakt. Det er vigtigt, at du mailer selve opsigelsen til HR, idet lønudbetalingen fortsætter, indtil HR registrerer opsigelsen. 

Du skal som leder selv lave en IT user resignation form, så IT får besked om, at brugeren skal lukkes ned. Den finder du på Insight under menuen Tools - IT Tools.

Samtidig skal du som leder sikre, at medarbejderen indleverer alt det, der tilhører Egmont, som mobil, bærbar, nøgler osv. på sidste arbejdsdag. Hvis medarbejderen har DSB erhvervskort, skal det ligeledes opsiges. Kontakt sekretariatet ang. lukning af DSB erhvervskort.