Egmont Publishing_Colleagues_People_Two persons sitting on stairs talking

Opstart af ny medarbejder

Det er altafgørende, at din nye medarbejder får en god start i forbindelse med rekrutteringsforløbet, men i høj grad også i forbindelse med den første tid af ansættelsen.

Onboarding
Når du skal i gang med at forberede introduktionen for den nye medarbejder, kan du finde alle de aktiviteter, der skal varetages i forbindelse med opstart af en ny medarbejder her.

Introduktionsdag for nye medarbejdere 
Som supplement til den selskabsinterne introduktion tilbydes din nye medarbejder at komme på introduktionsdag. Introduktionsdagen er en generel introduktion til Egmont koncernen for nye medarbejdere i Danmark. Arrangementerne er af en hel dags varighed og afholdes med jævne mellemrum og efter behov, typisk 2-3 gange om året.       

Formål
Arrangementet har til formål at give den nye medarbejder en overordnet introduktion til Egmont, herunder divisioner og selskaber, mål og visioner, kulturen i Egmont, samarbejde og meget mere. Samtidig er dagen en oplagt mulighed for at skabe netværk på tværs af organisationen. 

Tilmelding
Potentielle deltagere får ca. 3 uger før arrangementet en invitation direkte per mail. Vi beder den nye medarbejder afstemme deltagelse og dato med deres nærmeste leder inden endelig tilmelding. Den nye medarbejder anbefales at deltage i det førstkommende arrangement efter ansættelse.  

Praktiske forhold
Udgifter til transport til og fra arrangementet påhviler deltageren. Øvrige udgifter i forbindelse med arrangementet afholdes af Corporate HR. 

Kontaktperson
Kommentarer og spørgsmål vedr. introarrangementer bedes rettet til Christina Wester, cwe@egmont.com. 

Hvad skal du huske?

Hvad skal du huske?

Gå til Hvad skal du huske?