Egmont Rekruttering og search

Rekruttering og search

Ansættelse af en ny medarbejder handler om meget mere end det at besætte et ledigt job. Det handler først og fremmest om at tilføre organisationen nyt talent.

Som leder er det dit ansvar at ansætte og forfremme de rigtige medarbejdere til et ledigt job ud fra krav til faglige kvalifikationer og personlige egenskaber. Hvor meget hjælp, du som leder ønsker fra HR´s side, er helt op til dig selv. 

HR vil være behjælpelig dels med rekrutteringsadministrationen i vores rekrutteringssystem, Easycruit, og dels med sparring, deltagelse i samtaler og test af spidskandidaterne.

Med denne rekrutteringsvejledning er det vores ønske at skabe et udgangspunkt for en overskuelig og effektiv rekrutteringsproces, der tager højde for alle aspekter af rekrutteringens faser.

For at overskueliggøre rekrutteringsprocessen har vi udarbejdet ti simple retningslinjer, du skal følge for at sikre en korrekt og succesfuld rekruttering.

Du er altid velkommen til at kontakte HR, hvis du har brug for yderligere information eller assistance i forbindelse med din rekruttering.

10 simple skridt til en succesfuld rekruttering:

  1. Tag en indledende dialog med din HR afd. om rekrutteringsprocessen
  2. Udarbejd udførlig jobbeskrivelse og personprofil 
  3. Udarbejd realistisk tidsplan
  4. Udarbejd jobannonce og send til din HR afd.
  5. Aftal proces for ansøgningsadministration og tidsfrister med din HR afd.
  6. Udarbejd interviewguide til afholdelse af første og anden interviewrunde
  7. Anvend evt. personlighedsanalyse på spidskandidaterne ift. match mellem ønskede og faktiske færdigheder
  8. Tag referencer på spidskandidater
  9. Kontakt din HR afd. for udarbejdelse af ansættelseskontrakt
  10. Tjek at alle ansøgere har fået personligt afslag via rekrutteringssystemet, enten på mail eller telefon 

Intern rekruttering
Egmont vægter intern rekruttering højt, da det hjælper os med at fastholde gode medarbejdere og sikrer, at Egmonts medarbejdere løbende har mulighed for jobudvikling. En anden fordel er, at vi får gode interne kandidater til ledige stillinger – kandidater, der allerede kender kulturen og Egmonts værdier, hvilket sætter dem i stand til at løse deres nye opgaver hurtigere.

Hvad skal du gøre som leder?
Såfremt du som leder har kig på en medarbejder et andet sted i Egmont, som du gerne vil hente til en stilling i din afdeling, har du en forpligtelse til at henvende dig til din lokale HR partner og til vedkommendes leder for at gøre opmærksom på, at du påtænker at kontakte medarbejderen vedrørende et job. Såfremt medarbejderen er interesseret i at skifte job, kan den nuværende leder ikke modsætte sig et eventuelt kommende jobskifte. Det kan dog i særlige tilfælde være nødvendigt at aftale en overleveringsperiode, så medarbejderen kan afslutte og overlevere sine opgaver på ordentlig vis.

Hvis du modtager en ansøgning fra en intern kandidat til en opslået stilling, skal du i første omgang tage kontakt til din lokale HR partner for at drøfte match mellem medarbejderen og jobbet. I Egmont har vi desuden besluttet at behandle interne ansøgere på samme måde som eksterne ansøgere, hvilket indebærer en begrænset adgang til visse oplysninger. Du må derfor ikke kontakte den nuværende leder for at søge information om medarbejderen. Først når der foreligger en endelig beslutning om at rekruttere den interne kandidat til stillingen, tages der kontakt til vedkommendes nuværende leder. Kandidatens nuværende leder kan ikke modsætte sig, at medarbejderen vælger at skifte job internt. 

Linkedin search 
Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker at slå en stilling op, kan HR hjælpe dig med at finde potentielle kandidater på Linkedin. I samarbejde med HR udarbejdes en stillingsbeskrivelse, og på baggrund af denne laver HR en grundig search på Linkedin. Herefter får du en pulje af mulige kandidater til gennemsyn. Når du har udvalgt de bedste, kontakter HR kandidaterne via Linkedin og opfordrer dem til at kontakte dig med henblik på en uforpligtende samtale. Kontakt HR for yderligere.