laptop-computer-writing-work-hand-screen-871986-pxhere.com

Skabelon til sygefraværssamtale

Her kan du finde information om sygefraværssamtalen.

Skabelonen til sygefraværssamtalen ses nedenfor.

Du kan downloade skabelonen via følgende link: Skabelon til sygefraværssamtale.

Dato for samtale

 

Medarbejder

 

Stilling

 

Leder

 

Til stede i øvrigt

 

Dato for første sygedag hvis aktuelt

 

 

Hvordan vil du selv beskrive dit helbred, herunder eventuelle funktionsnedsættelser?

 

 

 

Hvilke jobfunktioner påvirkes af funktionsnedsættelserne?

 

 

 

Hvad er du mest glad for i dit job? (indhold, opgaver, ansvar, tilrettelæggelse m.v.)

 

 

 

Hvad kan blive bedre i dit job? (indhold, opgaver, ansvar, tilrettelæggelse m.v.)

 

 

 

Hvordan oplever du det fysiske arbejdsmiljø?

 

 

 

Hvad kan forbedres ved det fysiske arbejdsmiljø?

 

 

 

Hvordan oplever du det psykiske arbejdsmiljø?

 

 

 

Hvad kan forbedres ved det psykiske arbejdsmiljø?

 

 

 

Kan du nævne andre forhold, der har betydning for dit sygefravær?

 

 

 

Hvad kan du selv gøre for at få det bedre og nedbringe dit fravær?

 

 

 

Hvad kan Egmont gøre for at bidrage til, at dit sygefravær kan nedbringes? (Tilrettelæggelse af arbejde, eller andet)

 

 

Er der andre ting, vi bør tale om?

 

 

 

 

Konklusion på samtalen/handlingsplan:

 

 

 

Dato for opfølgning

 

Dato og underskrift medarbejder

Dato og underskrift leder