Egmont Vores ledelsesmodel

Vores ledelsesmodel

Egmont Leadership Model sætter rammerne og ambitionen for god ledelse i Egmont.

Egmont Leadership Model giver en ramme og beskriver, hvilket fokus Egmonts ledere forventes at have for at lykkes bedst muligt i deres job. Modellen indeholder 5 adfærdsmæssige karakteristika, som kan komme forskelligt til udtryk, alt efter hvordan den konkrete ledelsesopgave ser ud, og hvordan behovet er i den enkelte forretning eller afdeling.

For at hjælpe lederne bedst muligt i udførelse af deres ledelsesgerning har Egmont en række forskellige processer og værktøjer til understøttelse af professionel og god ledelse.

Har du spørgsmål til ledelsesmodellen, vil vi opfordre dig til at drøfte den med din nærmeste leder.